Kiin­teis­tö Oy Kem­pe­leen Zatel­liit­ti on laa­du­kas kiin­teis­tö­koh­de, joka tar­jo­aa sijoit­ta­jal­le erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den vakaa­seen tuot­toon ja huo­let­to­maan sijoit­ta­mi­seen. Kiin­teis­tö on täy­teen vuo­krat­tu yhdel­le käyt­tä­jäl­le, jol­la on halu pysyä kiin­teis­tös­sä pitkään.…